Voorschoolse educatie voor alle jonge kinderen met taalachterstand

Alle kinderen tussen 2,5 en 4 jaar die een taalachterstand hebben, kunnen op korte termijn gebruik maken van voorschoolse educatie. Hiervoor hebben staatssecretaris Dijksma en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een akkoord gesloten.De afspraken zijn een uitwerking van het bestuursakkoord tussen de rijksoverheid en VNG. Dijksma stelt een extra bedrag beschikbaar dat oploopt van 30 miljoen euro in 2008 tot 43 miljoen in 2011. Dit komt bovenop de huidige 110 miljoen van het Rijk. Mede door deze investering moet in 2011 de taalachterstand bij deze leerlingen 40 procent lager zijn dan in 2002. Gemeenten zijn nu aan zet om taalachterstanden aan te pakken. Zij zullen daarvoor ook eigen geld inzetten. Als kinderen met een taalachterstand aan de basisschool beginnen, hebben zij daar vaak hun hele schooltijd last van. De achterstanden worden bestreden met bestaande en bewezen programma’s, die een betere start op de basisschool mogelijk maken. Gemeenten betalen deze programma’s en maken hierover afspraken met peuterspeelzalen, kinderopvang en het basisonderwijs. In Oost-Groningen is dit jaar een pilot voor het bestrijden van taalachterstanden gestart en in mei 2008 start een soortgelijke pilot in Zuid-Limburg. Met de vier grote steden zijn onlangs al afspraken gemaakt om alle kinderen met een taalachterstand in 2011 aan voorschoolse educatie te laten deelnemen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.