In een overleg over de testvoorrang van het onderwijs heeft de AVS bij de GGD de zorgen van schoolleiders gedeeld over de bereikbaarheid van de telefoonnummers, het lange wachten op een test of uitslag. Uit een eerdere peiling van de AVS bleek een meerderheid van de schoolleiders nog niet helemaal tevreden met de regeling.

Vooral aan het begin van de dag zijn er wachttijden. De GGD laat weten er hard aan te werken om het proces zo snel mogelijk te laten verlopen en heeft daarop inmiddels geanticipeerd door het aantal medewerkers op het callcenter voor het prio-nummer fors te verhogen. Sinds afgelopen vrijdag is dat van start gegaan: er zijn nu nauwelijks nog wachtenden. Dat kan mogelijk ook met herfstvakanties te maken hebben, maar de verwachting van de GGD is dat het ook voldoende moet zijn voor de komende weken. De wachttijd is nu gemiddeld 25 seconden.  

Er is ook een 088-nummer opgezet zodat medewerkers uit grensstreken (die wonen in Duitsland/België maar werken in Nederland) een prio-afspraak kunnen maken: +31 88 220 2700. Let op, dit is een 088 nummer, wat betekent dat eventuele kosten voor het maken van de afspraak liggen bij de beller. Dit is bij het 0800 nummer niet het geval, daar liggen alle kosten bij de eigenaar van het nummer.  

De GGD meldt ook dat de testcapaciteit behoorlijk toeneemt. De wachttijden voor het testen nemen daarmee af, maar het zou voor ons en de GGD nog sneller mogen. Met name twee regio’s halen de 24 uur niet: Zeeland en Hollands-Midden. Dit is vanwege onvoldoende laboratoriumruimte in de buurt en is een aandachtspunt voor de GGD-GHOR. Meer capaciteit inregelen kost tijd. Tegelijkertijd is er licht aan de horizon, vanwege een mega-operatie om de algehele testcapaciteit op korte termijn te verdubbelen. 

Sneltesten zou vanaf half november mogelijk moeten zijn. Dat moet nog wel ingeregeld worden, want dat betekent dat de monsters geanalyseerd worden op dezelfde locatie als de teststraat. De AVS heeft meermaals benadrukt dat dit snel moet gebeuren, omdat het voor schoolleiders echt een fikse klus is om alle klassen bezet te krijgen en onnodig wachten daarin heel negatief uitwerkt. Ook blijven we met de GGD in gesprek om te zorgen dat er ook dan nog voorrang mogelijk blijft voor onderwijspersoneel.  

Loop je toch tegen problemen aan de komende week, meld je dan via de AVS Helpdesk:

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Links

Gerelateerd nieuws