De Stichting Kinderopvang Zwijndrecht (SKZ) en Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Alblasserdam Zwijndrecht (PCOAZ) hebben het voornemen om met ingang van het schooljaar 2015/2016 bestuurlijk te fuseren. PCOAZ en de SKZ zijn sinds 2011 partners in kinderopvang en basisonderwijs en zetten nu een volgende, unieke stap in hun samenwerking.
 
Een bestuurlijke fusie maakt het mogelijk om als één organisatie te werken vanuit één pedagogische en educatieve visie. Met doorlopende ontwikkelingslijnen en dagprogramma’s waarin kinderopvang, onderwijs en vrijetijdsactiviteiten naadloos op elkaar aansluiten, krijgen kinderen van 0 tot 12 jaar nog betere mogelijkheden om hun talenten optimaal te ontplooien. De gevolgen van de voorgenomen fusie op bijvoorbeeld juridisch, fiscaal en medezeggenschapsgebied worden de komende maanden uitgewerkt.

Eén organisatie
“De laatste jaren werken we steeds intensiever samen. In de dagelijkse praktijk zijn we ervan overtuigd geraakt dat we elkaar nog meer kunnen versterken als we met een gedeelde opvoed- en onderwijskundige visie in één organisatie werken,” aldus Ad Vos, algemeen directeur-bestuurder van PCOAZ. “We hebben dan echt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de doorgaande lijn voor 0- tot 12-jarigen. We delen kennis, kunde en ervaring op natuurlijke wijze met elkaar en dat vergroot de kwaliteit van ons werk.” Monique Fluitsma, directeur-bestuurder van de SKZ: “Door opvang en onderwijs te combineren kunnen we met onze activiteiten nog beter aansluiten op de ontwikkelingsfasen en behoeften van een kind.”
Beide bestuurders benadrukken dat de SKZ en PCOAZ als één organisatie sneller kunnen acteren in contacten met de gemeenten, jeugdzorg en andere instanties die betrokken zijn bij opvoeden en opgroeien. Bovendien biedt de integratie tussen kinderopvang en basisonderwijs niet alleen de kinderen en hun ouders veel voordelen, ook de medewerkers hebben er profijt van. “Ze krijgen meer loopbaanmogelijkheden en kunnen zich meer specialiseren of juist verbreden.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws