Voor werknemers die op of na 1 februari 2010 worden ontslagen hoeft sinds 1 februari is een voormelding dreigend ontslag niet meer nodig. Dat heeft het bestuur van het Participatiefonds (PF), waar ook de AVS in zit, besloten. Deze afschaffing betekent een verlichting van de administratieve taken van schoolleiders. Voor werknemers die op of na 1 februari 2010 worden ontslagen hoeft een voormelding dreigend ontslag niet meer. Deze voormelding is altijd een belangrijk instrument geweest voor de re-integratie  van voormalig onderwijspersoneel en daarom maakt de voormelding ook deel uit van de inspanningen in het kader van de instroomtoets. Maar twee recente ontwikkelingen hebben de voormelding tot een overbodig instrument gemaakt. Allereerst is dit een verbeterde informatievoorziening van het UWV. En verder past de voormelding niet meer in het nieuwe re-integratiebeleid van het PF, dat per 1 februari 2010 van kracht is geworden. Meer over het nieuwe re-integratiebeleid kunt u lezen in de brochure ‘Afkomstig uit het primair onderwijs?’ ophttp://www.vfpf.nl/vfpf/  onder de titel: ‘voormelding dreigend ontslag’. Hieronder staat een directe link: Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe consultatie wetswijziging medezeggenschap scholen

  • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  • Cicero leest Covey

  • ‘Sommige leerlingen hebben een aai over hun bol nodig’