De voorlopige cijfers voor de bekostiging voor het schooljaar 2009/2010 zijn begin april bekend gemaakt. Opvallend is dat deze cijfers iets lager zijn dan die voor het huidige schooljaar. De belangrijkste oorzaken hiervoor liggen in het feit dat de eenmalige uitkering van oktober 2009 uit de loonkosten is verdwenen en dat de vergoeding voor de premie aan het Vervangingsfonds iets is verlaagd.

Het gaat nog om voorlopige cijfers. In juli 2009 volgt nog een publicatie; daarin worden de cijfers voor het schooljaar 2009/2010 nog iets aangepast op basis van de gewijzigde premies per 1 januari 2010. Deze wijzigingen zijn op dit moment nog niet in de bekostigingscijfers verwerkt. Per 1 januari 2009 zijn alle leerkrachtschalen (LA t/m LE) met één periodiek ingekort. Daarnaast ontvangen leerkrachten LA en LB die in het maximum van hun schaal zitten per 1 januari 2009 een uitlooptoeslag van € 61 per maand. En directies in DA t/m DC-uitloop ontvangen sinds januari 2009 een structurele uitkering van € 275 per maand. Hoewel deze salariscomponenten pas per 1 januari 2009 zijn ingegaan, was hiermee al in de bekostiging die op 1 augustus 2008 inging rekening gehouden. Feitelijk hebben scholen dus al in de laatste vijf maanden van 2008 een stukje vergoeding gekregen dat zij pas in 2009 hoefden te gebruiken. Met andere woorden: zij kregen in twaalf maanden een vergoeding die hoog genoeg was om gedurende zeven maanden een hoger salaris te kunnen betalen. In de nieuwe bekostigingsgegevens zijn de schaalinkortingen en toeslagen per 1 augustus 2009 nu voor twaalf maanden opgenomen. In tegenstelling tot vorig jaar zijn echter de schaalinkortingen die op 1 januari 2010 ingaan, nu nog niet meegenomen in de loonsubsidie. Verder is in de nieuwe bekostigingsgegevens ook het bedrag opgenomen dat scholen krijgen als zij gebruik kunnen maken van de impulsmiddelen (de zogenaamde postcodegelden). Scholen ontvangen €1.324 per leerling indien hun hoofd- of nevenvestiging een postcode heeft die voorkomt in de lijst van sociaaleconomisch zwakke wijken.

Omdat het nog om voorlopige cijfers gaat, raadt de AVS scholen aan nu niet al hun begroting te wijzigen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws