Om ouders een goed beeld en tips te geven over hoe een test bij de GGD te doen, is een voorlichtingsfilmpje gemaakt door Brancheorganisatie Kinderopvang en GGD/GHOR. Het filmpje is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar die eerst niet getest hoefden te worden en kan ook op de basisschool gebruikt worden.

In het 3 minuten durend voorlichtingsfilmpje ‘Kinderen en testen’ worden verschillende ouders en hun kinderen in de teststraat gevolgd. Een deskundige medewerker van de GGD legt de kijker uit over wat hij doet, hoe hij dat doet en ook wat je als ouder kunt doen. Doel van het filmpje is onder andere de eventuele angst weg te nemen en de testbereidheid bij ouders te verhogen.

Emmeline Bijlsma, directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang: “Wij ontvingen veel vragen uit het land over het testen van kinderen. Bijvoorbeeld hoe een testlocatie er uitziet, hoe de GGD-medewerker een test afneemt en hoe kinderen in de praktijk reageren. Praktische vragen die bij veel ouders leven en zorgen voor onzekerheid en twijfels om een afspraak te maken. Wij merkten tijdens een gesprek met GGD GHOR Nederland dat ook zij deze signalen ontvingen en we zochten elkaar op om te onderzoeken of we ouders en kinderen eens een kijkje in die test-keuken konden geven.”

Bijlsma geeft aan dat sommige ouders iets gespannen zijn, andere wat rustiger, maar dat ze allemaal na de test zeggen: ‘Nou, dat viel eigenlijk reuze mee!’. En ook de kinderen zijn, na het in ontvangst nemen van een dapperheidsdiploma en een setje kleurpotloden de test vaak alweer vergeten.

Links

Gerelateerd nieuws