Het Ambtenarencentrum biedt, in samenwerking met APG, de komende maanden op een 24-tal locaties voorlichtingsbijeenkomsten over pensioenen aan. Daarbij komen alle aspecten van het pensioen aan de orde, ook de huidige ontwikkelingen. AVS-leden en leden van andere bonden aangesloten bij het Ambtenarencentrum kunnen kosteloos deelnemen.De kennis van wat pensioen is, hoe pensioen wordt gefinancierd, welke risico’s en dreigingen spelen, blijkt onder veel Nederlanders erg beperkt. Tegelijkertijd bepalen dekkingsgraden die te laag zijn, indexatie die achter blijft, de levens verwachting die alsmaar stijgt, et cetera (op termijn) hoeveel geld maandelijks op de bankrekening wordt bijgeschreven. Onder de noemer ‘Pensioenen onder het vergrootglas: een introductie in de wereld van het pensioen’ zal worden stilgestaan bij de samenhang tussen pensioen en sociale zekerheid, bij de consequenties van veranderingen in de privé- of werksituatie op het pensioen, bij de effecten van overlijden en arbeidsongeschiktheid, et cetera.De bijeenkomsten zullen worden gehouden op onderstaande locaties en data:• Aristo Eindhoven 4 oktober en 17 november• Theater Hotel Roermond 6 oktober en 22 november• Van der Valk Heerlen 11 oktober en 24 november• Hotel Rotterdam-Blijdorp 13 oktober en 29 november• Van der Valk Hotel Middelburg 18 oktober en 1 december• Hotel Hardegarijp-Leeuwarden 20 oktober• Hotel Groningen-Westerbroek 25 oktober en 8 december• Hotel Duiven bij Arnhem (A12) 27 oktober en 13 december• Van der Valk Hotel Hengelo 1 november• Hotel Houten 3 november en 20 december• Hotel Haarlem-Zuid 8 november en 22 december• Van der Valk Hotel Nootdorp 10 november en 6 december• Hotel ’s-Hertogenbosch-Vught 15 november en 15 decemberAanmelden kan tot een week voor aanvang van de bijeenkomst door een mail te sturen naar pensioenvoorlichting@ambtenaren centrum.nl onder vermelding van naam, voorletters, e-mailadres, de locatie en datum van uw keuze en de bond waarvan u lid bent.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd