Voorkom herhalingEen van de ergste dingen die een kind kan overkomen, is dat een volwassene – die hij of zij volkomen vertrouwt – dit vertrouwen schendt door het plegen van seksuele handelingen. De persoonlijke drama’s zijn groot en uiten zich vaak pas op latere leeftijd.En helaas komt dit elk jaar weer voor. De wetgever heeft geprobeerd dit tegen te gaan door te voorkomen dat personen die een strafblad hebben op dit terrein opnieuw in het onderwijs gaan werken. Daarvoor is de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) – in het onderwijs beter bekend als de verklaring van goed gedrag – ingevoerd. Een dergelijke verklaring kan natuurlijk niet voorkomen dat leerkrachten in de fout gaan, voor alles is immers een eerste keer, maar de mogelijkheid van recidive wordt ermee wel verkleind.Tot voor kort waren de regels voor het uitgeven van een VOG redelijk soepel, maar de toename van het aantal delicten en vooral de gewijzigde kijk die wij als samenleving hebben ontwikkeld, noopt de wetgever deze regels aan te scherpen. En hier ontstaan nu de problemen. De huidige regeling houdt in dat áls iemand voor een dergelijk feit veroordeeld is, er pas na twintig jaar een nieuwe VOG wordt afgegeven. Verder blijven er mogelijkheden om af te wijken van de regels. Minister Hirsch Ballin verklaarde ook dat er 18 VOG-verklaringen zijn afgegeven die met het huidige inzicht niet meer mochten worden toegekend. Dat betekent nogal wat. Eigenlijk zegt de minister dat er volgens de huidige maatstaven 18 personen voor de klas staan die potentieel opnieuw in de fout kunnen gaan.Aangezien de minister er verder niets aan wil doen, neemt hij een grote verantwoordelijkheid op zich áls een van de 18 opnieuw in de fout zou gaan. Zelf vind ik de oplossing eenvoudig. Als je een zedendelict met kinderen hebt begaan, daarvoor veroordeeld bent én je straf hebt uitgezeten, ben je maatschappelijk gerehabiliteerd. Zo zit ons rechtsysteem in elkaar en dat is maar goed ook. Maar je dient ook te weten dat áls je dergelijke dingen doet, je ook levenslang het recht verspeelt les te geven aan minderjarige kinderen. Daarmee is het voorkomen van deze misdrijven niet uitgebannen, maar wordt recidive voorkomen. Hier prevaleert toch het belang van het kind.KaderspelAuteur: Ton DuifKader Primair 5 – Januari 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws