Voorjaarsnota: 481 miljoen euro voor onderwijs

Het kabinet maakt structureel 481 miljoen euro vrij voor het onderwijs. Daarvan gaat circa 450 miljoen euro uit de algemene middelen naar een financiële tegenvaller die was ontstaan door hogere aantallen leerlingen en studenten dan verwacht. Voor de landelijke aanpak van het lerarentekort komt er 32 miljoen euro extra.

Dat blijkt uit de Voorjaarsnota, die op 24 april naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Voor de landelijke aanpak van het lerarentekort trekt het kabinet dit jaar 29 miljoen euro extra uit en structureel 32 miljoen euro, bovenop de eerdere investeringen. Hoe dit geld precies wordt besteed, zal nader worden uitgewerkt.
Het verschil tussen de geraamde aantallen leerlingen en studenten en de daadwerkelijke aantallen is dit jaar groter dan anders. Dat komt vooral door de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS uit december 2019. Daarin zit voor het eerst de aanname dat het migratiesaldo hoger blijft, waar eerst werd uitgegaan van een tijdelijke piek. Als er meer leerlingen en studenten zijn dan verwacht, levert dit een financiële tegenvaller op. Dit jaar bedraagt die tegenvaller 510 miljoen euro voor de begroting van OCW. Met circa 450 miljoen euro uit de algemene middelen kan het kabinet de tegenvaller bijna helemaal opvangen en de bekostiging van het onderwijs ongemoeid laten. De overige 60 miljoen euro wordt binnen de eigen begroting opgelost door de inzet van de eindejaarsmarge, onderuitputting van diverse posten en de loon- en prijsbijstelling op subsidies.

Advies McKinsey: ‘investeer 1,5 miljard’
Adviesbureau McKinsey roept het kabinet op om structureel 1,5 miljard te investeren in het funderend onderwijs. In 2021 moet er jaarlijks 700 miljoen euro bij en dat bedrag loopt in 2025 op naar structureel 1,5 miljard. Dat is te lezen in het onderzoek ‘Een verstevigd fundament voor iedereen’ van adviesbureau McKinsey, in opdracht van het ministerie van OCW. De onderzoekers stellen dat de huidige uitgaven ‘ontoereikend zijn om landelijke uitdagingen te adresseren’, zoals de hoge werkdruk en het personeelstekort. Zaken als het functiehuis en bijhorende beloning moeten worden aangepast, maar ook effectieve digitalisering en betere schoolgebouwen.

Het rapport van McKinsey ligt nu bij de Tweede Kamer en zal ongetwijfeld meegenomen worden tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota.

 

Links