Voorjaarsbegroting getuigt van gebrek aan onderwijsvisie

Geen extra investeringen in het primair onderwijs, noch voor schoolleiders noch voor onderwijsondersteuners, dat blijkt uit de Voorjaarsbegroting die 27 mei naar de Tweede Kamer is gestuurd. De AVS vindt dit onbegrijpelijk. Voorzitter Petra van Haren: “Er spreekt geen visie uit de Voorjaarsbegroting doordat er geen prioriteit gegeven wordt aan primair onderwijs. Daarmee creëer je problemen voor later. Als je nu niet investeert in de basis, kunnen we straks de rekening betalen.”
 
De Voorjaarsnota biedt geen extra ruimte voor salarisverhoging van schoolleiders. Van Haren: “Er is wel een aantal investeringen gedaan, maar niet genoeg voor wat er echt opgelost moet worden. Wij vinden het heel kwalijk dat er geen extra geld voor de sector in zijn geheel en in het bijzonder voor schoolleiders is begroot. De AVS wil dat die salarisverhoging er komt. Juist nu de positie van schoolleiders onder druk staat.”
Het schoolleiderstekort is enorm en procentueel groter dan het lerarentekort. Ook is de verantwoordelijkheid van schoolleiders in de afgelopen jaren stilzwijgend toegenomen naar dertig beleidsgebieden. En er is geen enkele administratieve ondersteuning beschikbaar om deze groei te ondersteunen. Van Haren: “Het schoolleiderstekort zal op deze manier alleen maar toenemen. Zonder goede schoolleiders is er geen goed onderwijs. Daar hoort ondersteuning bij. Dat betekent dat er geïnvesteerd moet worden in schoolleiders en onderwijsondersteuners. Bij de AVS komen regelmatig berichten binnen van schoolleiders die niet weten bij wie ze bepaalde taken kunnen beleggen. Zo is het inregelen van vervanging niet een taak waar je schoolleider voor hoeft te zijn. Maar er is vaak niemand anders om het te doen. Leerkrachten hebben ook al een hoge werkdruk.”
 
Cao-onderhandelingen
De AVS verwacht dat er medio juni meer duidelijkheid komt over de referentieruimte in het functiehuis van het primair onderwijs. Het gaat dan om de ruimte die er is om de standaard jaarlijkse salarisverhoging door te voeren. AVS-voorzitter Van Haren: “We hopen dat de scheefheid in het salarisgebouw wordt rechtgetrokken.”
 
Werkdrukvermindering
In de Voorjaarsnota is ook geen (extra) geld opgenomen voor werkdrukvermindering. De AVS wil dat de huidige gelden voor werkdrukvermindering niet over vier jaar verspreid worden, maar zo snel mogelijk volledig worden ingezet. Nog beter is het om de investeringen op te hogen. Van Haren: ”We zijn niet Rupsje Nooitgenoeg, maar het gaat om goede investeringen die de toekomst van het land aangaan. Investeringen in kinderen, in goede idealen. Bovendien moet er tijd zijn voor innovatie op scholen. Dat wordt op deze manier echt de kop ingedrukt.”
 
Leerlingenramingen, bètatechniek en Jeugdhulp
Omdat meer leerlingen en studenten dan eerder geraamd deelnemen aan het Nederlandse onderwijs, worden de kosten voor onderwijsinstellingen die hierdoor ontstaan wel gecompenseerd. Ook wordt structureel 41 miljoen euro per jaar vrijgemaakt voor bèta- en techniekopleidingen in het mbo en hoger onderwijs. Daarnaast komt het kabinet gemeenten de komende jaren tegemoet met een extra budget van in totaal 420 miljoen euro in 2019, 300 miljoen in 2020 en 300 miljoen in 2021 voor de decentralisatie van de Jeugdhulp. Gemeenten zijn nog niet in staat geweest om de transitie- en transformatiedoelen hiervan binnen een termijn van vier jaar te realiseren. Bovendien is er sprake van een volume- en uitgavenstijging.
 
Nederland vergeleken met Europa
De Voorjaarsnota stelt verder dat de uitgaven in 2019 met 1,5 procent stijgen ten opzichte van 2018. Deze stijging blijft achter ten opzichte van de geschatte groei van 2,2 procent van het Bruto Binnenlands Product (bron: www.cpb.nl). Wanneer je de Nederlandse onderwijsuitgaven aan het primair onderwijs afzet ten opzichte van andere Europese landen, scoort Nederland laag (bron: www.onderwijsincijfers.nl).
 
#onsonderwijs terug naar de kern
De AVS voert momenteel actie om de hoge werkdruk, mede veroorzaakt door allerlei (administratieve) verplichtingen, in het primair onderwijs aan de kaak de stellen. Dit geldt niet alleen voor schoolleiders, maar voor alle collega’s in de sector. #onsonderwijs terug naar de kern is een uitbreiding van de eerdere actie #wijschoolleiders drukken onze stempel, om de werkdrukverhogende ‘rompslomp’ van schoolleiders nader onder de aandacht te brengen en houden.

Links