Voorbeeldregeling Beoordeling

Het doel van de beoordeling is enerzijds het geven van inzicht inzake het oordeel van de beoordelaar over de functievervulling van het personeelslid gedurende het beoordelingstijdvak en anderzijds het gemotiveerd kunnen nemen van waarderende of disciplinaire maatregelen, waaraan rechtspositionele gevolgen voor het personeelslid kunnen zijn verbonden.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.