Voorbeeldfuncties beschikbaar

Inmiddels zijn de voorbeeldfuncties beschikbaar in het kader van de uitwerking van de functiemix (uit het Convenant Leerkracht van Nederland). De voorbeeldfuncties staan hieronder.  Het gaat om de voorbeeldfuncties leraar basisonderwijs LA, leraar basisonderwijs LB, leraar speciaal (basisonderwijs) LB en leraar speciaal (basisonderwijs) LC.Deze voorbeeldbeschrijvingen kunt u gebruiken als basis voor het zelf ontwikkelen van functiebeschrijvingen specifiek voor uw organisatie. De SPO gecertificeerde adviseurs van de AVS kunnen u ondersteunen in het vormgeven van deze functies in relatie tot de bestaande functies binnen uw organisatie alsmede in de waardering van de beschreven functies. Tevens kunnen zij u ondersteunen in de uitwerking van de functiemix.De voorbeeldfunctiebeschrijvingen kunt u hier onder downloaden. Voor meer informatie: Jos Kooij en Jannita Witten, beiden SPO gecertificeerde functiewaardeerders. Leraar basisonderwijs LA Leraar basisonderwijs LB Leraar sbo so LB Leraar sbo so LC

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.