Voorbeeldfunctiebeschrijvingen intern begeleider beschikbaar

De sociale partners binnen het overleg over de CAO-PO hebben drie voorbeeldfunctiebeschrijvingen intern begeleider vastgesteld.In de discussie over de uitvoering van de functiemix staat de functie intern begeleider in de schijnwerpers. De drie vastgestelde modelbeschrijvingen hebben betrekking op de salarisschalen 9, 10 en 11.De beschrijvingen zijn alle drie zonder lesgevende taken. Personeelsleden die deze functie gaan bekleden vallen onder de categorie onderwijsondersteunend personeel.De modellen zijn te vinden opwww.avs.nl/werkgeverszaken/personeelsbeleid/functiedifferentiatie

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.