Voorbeeld-functiebeschrijvingen pedagogisch medewerkers vastgesteld

In het Onderhandelaarsakkoord CAO PO 2019 – 2020 is aangegeven dat er voorbeeld-functiebeschrijvingen pedagogisch medewerkers gemaakt zouden worden. Aan deze opdracht is voldaan. Indien de voorbeeldfuncties niet passend zijn, kan een werkgever ook besluiten om zelf een eigen functie te laten beschrijven door een FUWA gecertificeerd adviseur.

De sociale partners (PO-Raad en de vakbonden, waaronder de AVS) hebben de voorbeeld-functiebeschrijvingen op 29 oktober 2020 formeel vastgesteld.

De voorbeeld-functiebeschrijvingen zijn hieronder te downloaden.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden