Vooral witte mannen besturen het onderwijs

 Vooral witte mannen besturen het onderwijs

Sharon Dijksma, staatssecretaris van Onderwijs, nam op 11 juni het onderzoek Samenstelling schoolbesturen en raden van toezicht in ontvangst. Dat gebeurde op het debat Kleur herkennen in schoolbesturen van Eutonos, het netwerk van allochtone schoolbestuurders van het sbo. Uit het onderzoek, dat Regioplan uitvoerde, blijkt dat de onderwijsbesturen in po en vo voor tachtig procent bestaan uit witte mannen van boven de 45 jaar.

Volgens het onderzoek heeft in 2007 slechts 2,5 procent van de 10.383 bestuursleden in het primair en voortgezet onderwijs een allochtone achtergrond. In 2003 lag dat percentage nog lager, namelijk op 1,6 procent. Besturen van islamitische, hindoeïstische en openbare scholen hebben de meeste allochtone leden. De meeste allochtonen vervullen hun bestuurlijke functie in het westen van ons land. Het grote aantal fusies van met name kleine PO-besturen is ten koste gegaan van het percentage vrouwelijke bestuursleden. In 2003 was 25 procent vrouw, nu is dat nog maar 20 procent. In 56 procent van de besturen in het PO en VO is meer dan de helft van de leden ouder dan 45 jaar. In 2003 was dat nog 46 procent. De meeste schoolbesturen en raden van toezicht vinden een allochtone bestuurder van meerwaarde voor het onderwijs. Ze denken echter ook dat het moeilijk is om gekwalificeerde kandidaten te vinden. Die mening lijkt niet gestoeld op ervaring, want ze werven vooral via het eigen old boys network en gaan niet bewust opzoek naar allochtonen. De governance codes voor goed onderwijsbestuur kunnen de traditionele manier van werven doorbreken. Veel concept codes schrijven een open wervingsprocedure voor. Juist deze manier van werven blijkt beduidend meer allochtone kandidaten op te leveren.

(bron: Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt)

Bron
Kader Primair 10 – juni 2007         
advertentieruimte
   
       
   
       
   
         
   
Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.