Basisschoolleraren ervaren hoge werkdruk vooral vanwege de administratieve verplichtingen. Dit blijkt uit een onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. Uit onderzoek blijkt volgens het ministerie van OCW dat regeldruk vooral veroorzaakt wordt door regels of afspraken die vanuit scholen zelf komen.

Bijna 700 leerkrachten hebben meegedaan aan het onderzoek. Zij konden kiezen uit zestien verschillende oorzaken van de hoge werkdruk. Maar liefst 36 procent noemt het administratiewerk de belangrijkste oorzaak van de ervaren werkdruk. En 29 procent noemt het als tweede of derde oorzaak. Andere oorzaken, zoals het grote aantal leerlingen met gedragsproblemen of een te grote klas, worden minder vaak als oorzaak genoemd (respectievelijk 15 en 13 procent).

Volgens veel leraren is een kloppende boekhouding belangrijker dan het lesgeven aan kinderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om volgsystemen, evaluaties, sociaal-emotionele vragenlijsten en toetsmappen. Werkstress heeft volgens het onderzoek van de NOS niet te maken met de leeftijd of ervaring van onderwijzers. Mensen die meer dan dertig jaar in dienst zijn, ervaren werkdruk en administratieve belasting als een net zo groot probleem als leerkrachten die net zijn begonnen. Ook zijn er geen verschillen te zien tussen verschillende regio's of tussen mannelijke en vrouwelijke leerkrachten.

PO in Actie
De werkdruk en de rol van de papieren rompslomp daarbij zijn ook grote klachten van de actiegroep PO in Actie, een verbond van boze basisschoolleraren met ruim 33.000 leden. Deze leerkrachten willen staken als hun eisen niet worden ingewilligd bij de formatiebesprekingen.
 
OCW
Het ministerie van OCW erkent dat te veel administratie het werkplezier aantast en leidt tot een hogere werkdruk. Maar, zegt het departement in een reactie, “de ervaren werkdruk valt echter niet altijd terug te leiden tot een wet of regel uit Den Haag.” Volgens het ministerie wordt regeldruk, zo blijkt uit onderzoek, vooral veroorzaakt door regels of afspraken die vanuit scholen zelf komen. “Er zijn grote verschillen in hoe scholen omgaan met hun administratie. Op de ene school worden groepsplannen vastgelegd in een A4'tje, op de andere school zijn de plannen een klapper dik.”
Het ministerie zegt waar nodig overbodige regels te schrappen en gaat samen met de vakbonden en onderwijskoepels de interne regeldruk binnen scholen tegen. 

Links

Gerelateerd nieuws