Vooraanmeldingen pabo stabiel, maar instroom daalt

Tot nu toe hebben ruim 6.000 potentiële studenten zich aangemeld voor een pabo-opleiding komend schooljaar. En hoewel het aantal vooraanmeldingen vergeleken met de afgelopen jaren gelijk gebleven is, blijkt de instroom – de studenten die zich daadwerkelijk inschrijven – van nieuwe studenten de laatste paar jaren een dalende trend te vertonen. Dit blijkt uit het rapport `Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen´ van het Sectorbestuur Onderwijsmarkt (SBO).

Van de aankomende studenten heeft 60 procent zich al vóór juni aangemeld voor de studie; dit zijn vaak mbo-onderwijsassistenten die zeker zijn over hun keuze. Het aantal aanmeldingen in de zomermaanden (de late inschrijvers) blijkt de afgelopen jaren af te nemen. Dit is onder andere een reden voor de daling van de instroom van nieuwe studenten. In 2005 was de instroom bij de pabo-opleidingen 10.912 studenten, terwijl dit in 2008 beperkt bleef tot 8.822.
Volgens het SBO kan de invoering van de verplichte taal- en rekentoets op de pabo ook een afschrikkende werking hebben op potentiële studenten.
Opvallend is dat het aantal vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs de afgelopen jaren juist enorm gestegen is, terwijl daar de instroom nagenoeg gelijk is gebleven.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.