Bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is er een vooraankondiging gepubliceerd voor het indienen van kansrijke interventies om onderwijsachterstanden (mede als gevolg van Corona) tegen te gaan. Scholen in het primair of voortgezet onderwijs die betrokken zijn bij dergelijke interventies kunnen deze indienen voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit hiervan. Zij kunnen deze in het najaar van 2021 aanmelden.

Een van de voorwaarden voor indienen is dat het gaat om interventies die bij eerder (internationaal) onderzoek al als ‘kansrijk’ zijn ingeschat. Doel van het onderzoek is om beter zicht te krijgen op de effectiviteit van deze interventies in de Nederlandse onderwijscontext en op de randvoorwaarden waaronder een interventie het meeste oplevert. Deelnemende scholen en het implementatieteam van de interventie kunnen een vergoeding aanvragen voor te maken kosten.

In het najaar van 2021 publiceert het NRO naar verwachting de officiële oproep om de kansrijke interventies in het primair of voortgezet onderwijs in te dienen.

Het NRO-programma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo 2021’ maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) van het ministerie van OCW.

LINKS

Gerelateerd nieuws