Vanaf 1 augustus wordt, door de invoering van de lumpsum, het budget voor personeel uitgekeerd in geld in plaats van formatierekeneenheden. Hierdoor verdwijnt ook het formatieoverzicht. Alle schoolbesturen hebben op 27 maart jl. een brief ontvangen waarin zij alvast geïnformeerd worden over de lumpsumbeschikkingen die zij van CFI zullen ontvangen en de momenten waarop veranderingen verwacht kunnen worden.

 

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws