Voor het laatst…

Het kan raar lopen in politiek Nederland. Bij het aantreden van dit kabinet werd in de regeringsverklaring opgenomen dat de kleinescholentoeslag zou verdwijnen en dat in plaats daarvan samenwerkingsverbanden van scholen de overgebleven middelen naar eigen inzicht onder elkaar mochten verdelen. Dit was in tenminste twee opzichten een slecht plan. Een samenleving die niet ruimhartig wil investeren in elk kind, ongeacht waar het leeft, is niet alleen in moreel opzicht slecht bezig, maar zet ook de eigen toekomst op het spel. Daarnaast stelt dit voornemen scholen en schoolbesturen voor onmogelijke keuzes; zij mogen het probleem oplossen door scholen te sluiten of samen te voegen. Dat maakt het (blijven) wonen in kleine gemeenschappen er niet aantrekkelijker op. De intensieve lobby van de laatste maanden heeft gelukkig gewerkt. Coalitie en gedoogpartijen hebben besloten dat de kleinescholentoeslag blijft gehandhaafd.

Dat het voor elk kind van levensbelang is dat er een school in de buurt is, hoeft geen betoog. Schrijnend is het dan ook dat 80 miljoen kinderen in de wereld geen enkele vorm van onderwijs genieten, simpelweg omdat er geen school is. Als je niet kunt lezen of schrijven en geen goede basisopleiding hebt, ben je kansloos in de wereld van morgen. Elk kind is een uniek wezen dat recht heeft op onderwijs. Dat hebben de Verenigde Naties nogmaals bevestigd in de Millenniumdoelstellingen: ‘Elk kind heeft in 2015 tenminste toegang tot basisonderwijs’. Dat gaan we niet redden. Daarom is het World Education Forum (WEF) opgericht; een wereldomspannend netwerk dat politici overal op hun handelen in deze gaat aanspreken. Scholen kunnen zich voor een klein bedrag per jaar aansluiten. Op 14 maart 2014 neem ik afscheid als voorzitter van de AVS tijdens het AVS-congres. Als u mij wilt bedanken dan doet u dit het beste door een bijdrage over te maken naar het WEF (IBAN: NL11 SNSB 0851 763847) of door van uw school een WEF-school te maken. Zie www.worldeducationforum.com of http://wefnederland.wikispaces.com.

221 Kaderspellen heb ik inmiddels geschreven. Over talloze onderwerpen die het onderwijs bezig houden en hielden. Over wachtgeldquota, Passend onderwijs, Cito, kinderopvang en ga zo maar door. Dit is de laatste. Het wordt tijd het stokje over te geven. Volgende maand staat op deze plek de Jaarrede 2014, waarna in april mijn opvolger zich zal voorstellen. Rest mij het onderwijs op wat meer afstand te volgen. Dat zal niet meevallen vrees ik. Ik hoop velen van u op het AVS-congres de hand te kunnen schudden. Nog niet ingeschreven? Het kan nog via www.avs.nl/congres2014.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.