Voor- en naschoolse kinderopvang

Het kabinetsbesluit over de voor- en naschoolse kinderopvang is op vrijdag 25 november. Hieronder een korte samenvatting van het besluit.

In de kern komt het besluit op het volgende neer:

 • Definitieve besluitvorming over de wetswijziging na het advies van CPB en de Onderwijsraad vindt plaats in maart/april 2006
 • Voor- en naschoolse kinderopvang (7.30 uur en 18.30 uur) wordt een recht dat ouders kunnen claimen
 • De ouders moeten er zelf voor betalen
 • Het schoolbestuur wordt verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de opvang
 • Gemeenten worden geacht de verbouwing van de schoolgebouwen te regelen
 • De regie ligt bij het bestuur/de directeur van de school
 • De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit ligt bij de uitvoerder
 • De school kan kiezen tussen zelf uitvoeren of laten uitvoeren
 • Invoering geschiedt per 1 januari 2007
 • Draagvlak vanuit het veld wordt ten zeerste gewenst

Eisen stellen

Nu het kabinet een besluit genomen heeft en de oorspronkelijke motie van Van Aartsen en Bos – na behandeling in
de Kamer – omgezet wordt in wetgeving, heeft het geen zin eer om de discussie over het principe aan te gaan.

De AVS zal wel duidelijke eisen stellen aan de wijze van uitvoering.

Onze belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Als algehele invoering per 1 januari 2007 niet haalbaar is,moet een gefaseerde invoering mogelijk zijn
 • De financiële onderbouwing moet afdoende zijn
 • Kwaliteit van de opvang moet gegarandeerd worden
 • Als ouders opdrachtgever zijn en scholen een wettelijke licht hebben, kan het niet zo zijn dat via de achterdeur ook instemmingsrecht binnen de MR verkregen wordt
 • Directeuren die de kinderopvang moeten organiseren en cntroleren, dienen daarvoor een tegemoetkoming te ontvangen.

De afgelopen week heeft de AVS, samen met zoveel mogelijk andere onderwijsorganisaties en organisaties uit de kinderopvang, de Tweede Kamer laten weten op welke manier aan de wens van het parlement tegemoet kan worden gekomen. De komende maanden zullen wij intensief met het departement en de Kamer overleggen over het invullen van de zo noodzakelijke randvoorwaarden. Ook organiseren we een conferentie over dit onderwerp op 16 februari 2006. Wij houden u regelmatig op de hoogte via het AVS Scholenportaal.

Actueel
Kader Primair 4 – December 2005

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.