Voor- en naschoolse kinderopvang: extra taak zonder visie?

Afgelopen vrijdag heeft de ministerraad een besluit genomen over de voor- en naschoolse kinderopvang op basis van de inmiddels beruchte motie van Aartsen/Bos. Na een valse start tijdens de algemene beschouwingen waarbij de heer van Aartsen dit idee lanceerde en voor de uitvoering dacht aan bijstandsmoeders, is het hele idee inmiddels verder uitgewerkt. De volledige tekst van het kabinetsbesluit vindt u hieronder. Vrijdag is ook een persbericht namens de ministers Van der Hoeven en De Geus uitgegaan. Ook dit persbericht kunt u hieronder downloaden. Opvallend is te constateren dat in het persbericht sprake is van een mogelijk gefaseerde invoering terwijl de tekst van het kabinetsbesluit daar minder helder over is.

AVS heeft de laatste week zeer intensief (samen met andere organisaties) gesproken met de top van het ministerie en met kamerleden over de uitvoerbaarheid van de motie. Op grond daarvan is het kabinetsbesluit aangepast. Wij waren en zijn sceptisch over de realiseerbaarheid van de motie, maar omdat een en ander toch gerealiseerd dient te worden hebben we besloten onze aandacht te richten op de uitvoerbaarheid. De komende maanden zullen wij met name op de volgende punten letten:

  • Als algehele invoering per 1 januari 2007 niet haalbaar is, moet een gefaseerde invoering mogelijk zijn
  • De financiële onderbouwing moet afdoende zijn
  • Kwaliteit van de opvang moet gegarandeerd zijn
  • Als ouders opdrachtgever zijn en scholen een wettelijke plicht hebben kan het niet zo zijn dat zij via de achterdeur ook instemmingsrecht binnen de MR krijgen
  • Directeuren die de kinderopvang moeten organiseren en controleren, dienen daarvoor een tegemoetkoming te ontvangen.

Ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling onderwijs die woensdag 30 november en donderdag 1 december in de Tweede Kamer aan de orde is, hebben de gezamenlijke onderwijsorganisaties en kinderopvangorganisaties een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Ook deze vindt u hieronder.

Op 12 december vond een discussie plaats tussen twintig schoolleiders en -managers met de heer Balemans, ontwerper van de motie namens de VVD fractie in de Tweede Kamer.

Via de website en onze andere communicatie uitingen zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van de actuele stand van zaken.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.