Op basis van de leerlingaantallen op 1 mei 2018 kan het bevoegd gezag bekostiging voor nieuwkomers aanvragen. De aanvraag moet binnen vier weken van de teldatum opgestuurd zijn naar DUO, dus vóór 25 mei.

Nieuwkomers zijn: asielzoekers die korter dan twee jaar in Nederland zijn of overige vreemdelingen die korter dan een jaar in Nederland zijn.

Scholen die minimaal vier asielzoekers en/of vreemdelingen ingeschreven hebben staan, die korter dan een jaar in Nederland zijn, kunnen financiering aanvragen. Scholen die asielzoekers ingeschreven hebben staan die langer dan een jaar maar korter dan twee jaar in Nederland zijn, kunnen voor hen additionele financiering aanvragen. Voor deze aanvraag geldt geen drempel van aantal leerlingen. Beide financieringen kunnen vier keer per jaar aangevraagd worden (eerste schooldag, 1 november, 1 februari, 1 mei). Het ontvangen bedrag is dan telkens ¼ van het bedrag.

Het bevoegd gezag stuurt het aanvraagformulier bijzondere bekostiging vóór 25 mei naar DUO.

Links

Gerelateerd nieuws