In de Lang Leve de Muziek Wedstrijd bedenkt een klas een originele muzikale act van anderhalve minuut. Groepen 6 en 7 strijden daarbij om een plekje in de Grootste Schoolband van Nederland, die mag optreden tijdens het Kerst Muziek Gala 2019 voor Koningin Maxima. Alle scholen die meedoen krijgen een gratis workshop op maat. Klassen kunnen tot uiterlijk 20 maart een filmpje van hun act inzenden.

Iedere klas die meedoet, wordt sowieso beloond. Klassen die niet worden uitgenodigd voor de audities, krijgen een gratis workshop op maat voor het hele leerkrachtenteam op een moment naar keuze.
De door een jury geselecteerde klassen houden een auditieronde in een theater in de eigen regio. Om de klas hierop voor te bereiden komt er een Vliegende Brigadier naar de school toe: een vakleerkracht muziek die de klas tips en tricks geeft en laat ervaren hoe belangrijk en leuk het is om meer met muziek te doen in de klas.
De finalisten strijden in de Lang Leve de Muziek Show(s) om een plekje in de Grootste Schoolband van Nederland, die optreedt in het Kerst Muziekgala 2019. Ook in deze ronde komt er gratis een Vliegende Brigadier op bezoek die de betreffende scholen tien uur helpt bij de voorbereiding.

Méér muziek op de pabo
De opleiding Leraar Basisonderwijs aan de pabo van de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen heeft een subsidie van 90.000 euro toegekend gekregen door het Fonds van Cultuurparticipatie. Hiermee worden aanstaande leerkrachten daar nog beter opgeleid om goed muziekonderwijs te kunnen verzorgen. De HZ investeert eenzelfde bedrag. Onderdeel van de plannen is onder andere een nauwe samenwerking met het Codarts conservatorium te Rotterdam. De subsidie sluit aan bij het (Zeeuwse) convenant Méér muziek in de klas, dat op 20 februari 2019 getekend werd door de regionale onderwijs- en cultuurinstanties. Kennisdeling tussen het werkveld, diverse (culturele) partners en onderwijsbesturen uit Zeeland, West-Brabant en de eilanden van Zuid-Holland krijgt een centrale rol. Samenwerkingsactiviteiten binnen en buiten de provincie worden gepromoot.

Links

Gerelateerd nieuws

  • Sectorale routekaart voor verduurzaming schoolgebouwen

  • Voortzetting prestatieboxgelden

  • Alle pabo’s en conservatoria ondertekenen het MuziekopleidersAkkoord

  • Onderteken ook het MuziekopleidersAkkoord