Wat is tegenwoordig de rol van de overheid in onderwijsondersteuning? De Onderwijsraad bereidt een advies hierover voor. Onderwijsprofessionals kunnen een inhoudelijke bijdrage leveren aan dit advies door voor 1 juli 2019 een reactie te sturen.

Scholen hebben volledige bestedingsvrijheid over de middelen voor onderwijsondersteuning. Een belangrijke vraag voor scholen hierbij is of zij ondersteuning van externe organisaties afnemen of deze zelf organiseren. Met de omslag van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde ondersteuning is ook de rol van de overheid veranderd. Landelijke schoolbegeleidingsdiensten zijn voor de overheid lange tijd een belangrijk instrument geweest om onderwijsbeleid te implementeren in de onderwijspraktijk. De huidige ondersteuningsinitiatieven van de overheid hebben vaak een tijdelijk karakter. Deze ontwikkelingen waren voor de regering aanleiding de Onderwijsraad te vragen een advies over dit onderwerp uit te brengen.

Onderwijsprofessionals kunnen hun reactie tot 1 juli aanstaande sturen naar ondersteuning@onderwijsraad.nl

 

Links

Gerelateerd nieuws

  • Reden voor alertheid, maar scholen kunnen open zonder nieuwe maatregelen

  • VO-raad vraagt OMT-advies over ventilatie

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie