Op 11 november 2013 hebben de vakbonden, de PO-Raad en staatssecretaris Dekker een overeenkomst getekend. Deze overeenkomst zorgt er voor dat de vakbonden en de PO-Raad met ingang van 1 januari 2014 niet alleen over de secundaire maar ook over de primaire arbeidsvoorwaarden kunnen onderhandelen. Dit wordt volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden genoemd.

Onder de primaire arbeidsvoorwaarden valt het salaris, de bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid en de normjaartaak. Alle andere arbeidsvoorwaarden zijn de zogenaamde secundaire arbeidsvoorwaarden. Sinds 2006 maken de vakbonden en de PO-Raad hierover al afspraken. Daar komen nu de onderwerpen salaris, bovenwettelijke uitkeringen en de normjaartaak bij. Dit betekent dat er een betere afstemming kan plaatsvinden tussen de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Kortom, dankzij de volledige decentralisatie kunnen de vakbonden en de PO-Raad vanaf 2014 in één cao afspraken maken over alle arbeidsvoorwaarden voor het personeel in primair onderwijs.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd