De politieke partijen moeten de komende jaren zorgen voor voldoende middelen om de onderwijsachterstanden blijvend in te lopen. Als de politiek niet ingrijpt neemt ook het komend jaar het totale onderwijsachterstandenbudget af met 65 miljoen. Dit heeft negatieve gevolgen voor onder ander het kwalitatieve voorschoolse aanbod. Dit stellen diverse partijen, waaronder de AVS, de PO-Raad en gemeenten, in een brandbrief aan de Tweede Kamer. Deze heeft de discussie over een nieuw achterstandsmiddelenbeleid controversieel verklaard.
 
De Kamer verklaart onderwerpen controversieel waarvan zij verwacht dat de komst van een nieuw kabinet tot een andere uitkomst zal leiden. Het huidige kabinet koerst af op een korting op het onderwijsachterstandenbeleid van 65 miljoen in 2018 en een herverdeling van middelen tussen de gemeenten die tot enorme verschuivingen leidt. De partijen, waaronder de AVS, stellen dat de korting op het budget voor onderwijsachterstandenbeleid is gebaseerd op een achterhaalde gewichtenregeling voor onderwijsachterstanden in het primair onderwijs. Uit een rapport van het CBS, dat in opdracht van het kabinet is gemaakt, blijkt juist dat verdubbeling van het budget noodzakelijk is. Het rapport geeft aan dat het aantal leerlingen met een groot risico op achterstand in het primair onderwijs en de voorschool meer dan twee keer zo groot is als waar het kabinet tot nu toe vanuit gaat.
 
“Met de voorgenomen korting moeten scholen en gemeenten met minder middelen meer dan twee keer zo veel kinderen ondersteunen. Dat is onmogelijk en onbegrijpelijk. Zo wordt afgebroken wat de afgelopen jaren is opgebouwd. Structureel ingezette maatregelen, moeten worden teruggedraaid”, aldus de brandbriefopstellers. De consequenties van de korting en de herverdeling van de middelen zijn onder andere dat het aantal plaatsen op de voorschool afneemt voor duizenden kinderen, de kwaliteit van deze voorzieningen afneemt, klassen groter worden en de werkdruk toeneemt.
 
De partijen pleiten, in het kader van gelijke kansen in het onderwijs, voor het terugdraaien van de korting op de gemeentelijke en schoolbestuurlijke middelen voor onderwijsachterstandenbeleid en verdubbeling van het landelijke beschikbare gemeentelijk budget voor onderwijsachterstandenbeleid en het budget voor scholen . Daarom roepen zij alle politieke partijen op om de komende jaren te zorgen voor voldoende middelen om de onderwijsachterstanden blijvend in te lopen.
 
Begin april hadden de vier grote gemeenten, namens de schoolbesturen voor po, al een brandbrief aan informateur Schippers gestuurd in verband met het teruglopende onderwijsachterstandenbudget voor deze gemeenten.

Downloads

Gerelateerd nieuws