Na een jaar de ‘Kandidatenpool tekortvakken’ op MeesterBaan te hebben gehad, stopt Voion met de pool. De daadwerkelijke plaatsingen van kandidaten uit de pool viel tegen. Voion wil nog wel op andere manieren blijven bijdragen aan het beperken van het lerarentekort.
 
Voion heeft met MeesterBaan de Kandidatenpool tekortvakken opgericht om extra leraren aan te trekken voor de tekortvakken en het makkelijker te maken voor (toekomstige) leraren en vo-scholen om elkaar te vinden en vacatures te vervullen. Uit de in november gehouden enquête onder vo-scholen bleek nog dat drie kwart van de respondenten de Kandidatenpool een goed initiatief vonden en er tevreden over zijn. Ondanks deze tevredenheid waren er toch te weinig kandidaten uit de pool die daadwerkelijk via dit instrument als docent op een school aan het werk gingen.
 
De kandidaten uit de Kandidatenpool tekortvakken wordt de mogelijkheid geboden om hun profiel over te laten zetten naar de reguliere vacaturebank van MeesterBaan. Werkgevers met een (betaald) werkgeversaccount bij MeesterBaan, kunnen van de reguliere vacaturebank gebruik blijven maken.
 
Voion ontwikkelt diverse nieuwe activiteiten, onder andere voor zij-instromers. Ook wordt de aanpak van het lerarentekort gestimuleerd via de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort.

Links

Gerelateerd nieuws