Voetbal kijken onder schooltijd mag, mits lessen worden ingehaald

Ouders mogen kind niet thuis houden
Scholen voor primair en voortgezet onderwijs mogen tijdens het WK-voetbal leerlingen de mogelijkheid bieden op school naar de voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal te kijken. Scholen zijn wel verplicht zich te houden aan de vastgestelde onderwijstijd en ouders mogen hun kind niet thuishouden om naar een voetbalwedstrijd te kijken. Dat meldt het ministerie van OCW.

De lessen die komen te vervallen, moeten worden ingehaald. Scholen zijn namelijk verplicht te voldoen aan de vastgestelde onderwijstijd. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling en het halen van deze onderwijstijd. Thuisblijven zonder toestemming van de school of zonder geldige reden voor afwezigheid is ongeoorloofd schoolverzuim. Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te registreren bij het verzuimloket.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.