Wat willen schoolleiders ontwikkelen en hebben ze nodig op weg naar de transitie funderend onderwijs? De overgangen in ons onderwijsstelsel – specifiek tussen po en vo – staan centraal tijdens de regionale bijeenkomsten voor schoolleiders uit beide sectoren, die de AVS in januari en februari organiseert op vo-scholen. Hoe bouw je een brug tussen het po en vo en zorg je voor een meer dan alleen warme overdracht? Dit gaat gepaard met uitdagingen, maar de basis is hoe dan ook ‘vertrouwen’. De AVS wil in een aantal regionale netwerkbijeenkomsten met schoolleiders uit het po en vo via dialoog relevante thema’s zoals doorlopende leerlijnen (het inrichten van ‘de brug’), een beter landelijk netwerk en regionale focus verder uitwerken samen met het veld. Wat is de betrokkenheid, rol en functie van schoolleiders? Wat dit kan betekenen voor het vak schoolleider, de ontwikkeling van leiderschap en de manier van leiding geven aan de verbinding tussen po en vo, oftewel leerlijnoverstijgend werken? Het rapport van de Onderwijsraad ‘Samen voor een ononderbroken schoolloopbaan’ vormt de basis voor de bijeenkomsten. De relatie met jeugdzorg en Passend onderwijs komt ook uitgebreid aan bod.

De bijeenkomsten vinden plaats tussen 14 en 17 uur.
De volgende vo-scholen zijn gastheer op:
• 20 januari – Blariacum College (Venlo)
• 27 januari – OSG Sevenwolden (Heerenveen)
• 3 februari – Candea College (Duiven)
• 10 februari – Chr. Pr. Maurits College (Middelharnis)

Aanmelden

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws