Vo-sector krijgt veel waardering voor onderwijs tijdens coronacrisis

Observatiemonitor CAOP/Voion

De vo-sector krijgt veel waardering voor de manier waarop het onderwijs is gecontinueerd tijdens de coronacrisis. Ook stonden het onderwijs en het beroep van leraar de afgelopen maanden weer positief in de belangstelling. Dat blijkt uit de corona-observatiemonitor die het CAOP uitvoerde voor Voion, het A&O-fonds voor het voorgezet onderwijs. Deze observatiemonitor geeft een beeld van de ontwikkelingen die zich als gevolg van de coronacrisis in een sector voordoen. De monitor is ook voor andere sectoren in te zetten.

Uit de analyse blijkt dat de plotselinge overgang naar thuisonderwijs en de latere omslag naar digitaal lesgeven positief worden gewaardeerd in de media en peilingen. De inzet van ICT zou het leraarschap bovendien aantrekkelijker kunnen maken, met name voor mannen. Vooral in het begin van de coronacrisis waren er veel positieve geluiden over de voordelen van het thuisonderwijs. Naarmate de situatie langer duurde, werd dit minder.

Discussie werkdruk

De werkdruk van leraren is door het thuisonderwijs vaak onderwerp van discussie. Sommigen denken dat de werkdruk afneemt tijdens de coronacrisis, doordat leraren efficiënter zouden kunnen lesgeven. Aan de andere kant zijn er signalen die erop wijzen dat er juist een hogere werkdruk is door het thuiswerken. Redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld de veranderde interactie met leerlingen of zorgen om leerlingen die niet of minder in beeld zijn.

Analyse en stroomschema

Het voortgezet onderwijs heeft door de coronamaatregelen razendsnel onderwijs op afstand moeten inregelen. Via de analyse wordt in grote lijnen duidelijk wat het effect hiervan is op de werkdruk, het leerproces en de waardering van het onderwijs. CAOP-onderzoekers hebben de gevonden berichten geanalyseerd aan de hand van vijf A’s die bepalend zijn voor werkgerelateerde ontwikkelingen: arbeidsorganisatie, – omstandigheden, – verhoudingen, – voorwaarden en -markt. De uitkomst van deze analyse is een stroomschema waarin precies is te zien waar de aandachtspunten zijn voor de sector op basis van recente ontwikkelingen.

In de corona-observatiemonitor analyseerde het CAOP met software ruim 400 recente mediaberichten en een aantal onderzoeken en peilingen over het voortgezet onderwijs.

Corona-observatiemonitor voor andere sectoren

De corona-observatiemonitor is niet alleen geschikt voor het voortgezet onderwijs, maar is relevant voor alle sectoren.

Links