Onder strikte voorwaarden

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen vanaf 1 maart minimaal één dag in de week naar school. Op de dagen dat de leerlingen niet op school zijn, volgen zij onderwijs op afstand. Dat heeft het kabinet besloten op basis van advies van het OMT.

Hoewel het aantal besmettingen in Nederland nog licht stijgt, zijn de negatieve gevolgen voor jongeren op het gebied van welzijn en leerontwikkeling te groot om hen nog langer thuis te houden. Wel gelden er op school strikte regels zoals de anderhalvemetermaatregel, zodat het veilig en verantwoord is voor leerlingen en onderwijspersoneel. Hierbinnen is ruimte voor maatwerk en autonomie op schoolniveau. Scholen kunnen er ook voor kiezen om op externe locaties les te geven, zoals sportzalen of kerken. Op de externe locatie gelden dezelfde regels als op school.

Voor veel vso-scholen zal er mogelijk in praktijk relatief weinig veranderen; hier wordt al volop maatwerk geleverd met alle mogelijkheden en middelen die haalbaar zijn binnen de maatregelen.

Eindexamens

De eindexamens in het voortgezet onderwijs gaan door, maar er zijn aanpassingen. Zo mogen leerlingen één vak laten vallen bij het centraal examen. Daarnaast komen er twee herkansingen en een extra tijdvak. Dit geldt ook voor leerlingen die staatsexamen doen, zoals veel leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Beroepsgerichte profielvakken in het vmbo worden dit jaar afgesloten met een schoolexamen in plaats van het centraal examen. 
Scholen kunnen extra geld krijgen om meer begeleiding te organiseren voor examenleerlingen. Ook komt er een online platform waarop uitleg van examenstof, recente examens en (interactieve) webinars komen. Bovendien wordt met het vervolgonderwijs gekeken wat er eventueel extra nodig is om deze toekomstige studenten een goede start bij hun vervolgstudie te geven.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Links

Gerelateerd nieuws