Vo-scholen verplichten basisonderwijs nog altijd extra informatie te geven

Bijna de helft van de basisscholen geeft aan dat de school voor voortgezet onderwijs verplichtend of vanuit een plaatsingswijzer aanvullende informatie heeft gevraagd over de groep 8 leerling alvorens tot inschrijving over te gaan. Dit is in strijd met de regelgeving dat het schooladvies leidend is. “Het aantal is schokkend”, zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. “Vo-scholen mogen wel aanvullende informatie vragen maar in ieder geval niet om deze te gebruiken als second opinion op het gegeven schooladvies.” En het is altijd de basisschool – en niet de vo-school – die bepaalt of en zo ja, welke aanvullende informatie wordt geleverd aan het voortgezet onderwijs. 

De Algemene Vereniging Schoolleiders heeft begin april, het moment waarop alle leerlingen van groep 8 in het voortgezet onderwijs moeten zijn ingeschreven, een peiling onder ruim 500 basisschoolleiders gehouden over de gevolgde procedure. Bij bijna de helft van de scholen die gevraagd zijn om aanvullende informatie over de leerling te verschaffen, zoals toetsgegevens uit het leerlingvolgsysteem, ging het om een verplichting. Bij de helft was het naar aanleiding van afspraken in de plaatsingswijzer. “Staatssecretaris Dekker heeft 15 februari nog een brief aan alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs gestuurd met een uitleg hoe de regelgeving in elkaar steekt. Wat uit de AVS-peiling komt is duidelijk: een flink deel van de vo-scholen overtreedt toch de regels.”

Eenvijfde deel van de basisschoolleiders geeft aan dat niet alle inschrijvingen zijn gerealiseerd op de vo-school waar leerling of ouder voor kiest. Veel genoemde redenen zijn dat er geen plek is, loting aan de orde is, ouders te laks zijn met inschrijven of het oneens zijn met het gegeven schooladvies. Het gaat gemiddeld om twee tot drie leerlingen per school. Bij sommige scholen is het nog niet bekend om hoeveel leerlingen het gaat omdat ze nog geen bericht van inschrijving hebben gehad van de vo-school. Vrij veel ouders geven aan dat ze tegen problemen of drempels aanlopen bij de plaatsing van hun kind. Dit is aan de orde op eenvijfde deel van de scholen. “Aanmelding betekent dus nog geen inschrijving”, zegt Van Haren.

‘Het is van belang dat alle scholen zich aan de wet houden’, schrijft Dekker in zijn informatiebrief aan de scholen. ‘Basisscholen mogen aanvullende informatie verstrekken aan de vo-school waar die leerling zich inschrijft, maar het is wel altijd de basisschool – en niet de vo-school – die bepaalt of en zo ja, welke aanvullende informatie wordt geleverd aan de vo-school.’ De nieuwe regelgeving wordt momenteel geëvalueerd. Van Haren: “De staatssecretaris kan de resultaten van de peiling daar mooi in meenemen.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.