Er is grote onduidelijkheid over de rol die ventilatie speelt bij de verspreiding van het coronavirus. Dit leidt tot zorgen bij leerlingen, ouders en onderwijspersoneel. De VO-raad wil dat het Outbreak Management Team (OMT) hierover met een helder advies komt voor scholen.

Deskundigen stellen dat het dringend nodig is dat scholen hun ventilatie verbeteren. Het RIVM adviseert scholen te ventileren, maar roept echter niet op tot verbetering van de ventilatie. Op de achtergrond hierbij speelt de discussie over de rol die aerosolen spelen bij de verspreiding van het virus. VO-raadvoorzitter Paul Rosenmöller: “Er is onder wetenschappers discussie over het belang van ventilatie om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Scholen hebben belang bij duidelijkheid. Bij de start van het nieuwe schooljaar moet bekend zijn wanneer dit OMT-advies er is.” Tot die tijd is het belangrijk dat scholen binnen de bestaande mogelijkheden maximaal ventileren.

Links

Gerelateerd nieuws