Scholen per jaar per leraar 100 uren extra geven om ruimte op schoolniveau te creëren voor de ontwikkeling van het onderwijs. Dit staat in een actieplan dat de VO-raad eind maart op haar jaarlijkse congres presenteerde.

Om de kloof tussen lerarenopleidingen en onderwijspraktijk te dichten is het van belang dat een groter deel van de opleiding van leraren in de school plaatsvindt, en dat scholen en de beroepsgroep mede-eigenaar worden van de lerarenopleidingen, stelt de sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs. Scholen kunnen een rol spelen in het meer ruimte creëren voor leraren, bijvoorbeeld door het onderwijs anders te organiseren en onnodige regels en administratieve taken te schrappen. In het actieplan ‘Naar een aantrekkelijk lerarenberoep in een sterke sector’ van de VO-raad staat een aantal punten om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. Het actieplan is gebaseerd op gesprekken met leraren, schoolleiders en bestuurders. Behalve het investeren in ontwikkeltijd van leraren en het verbeteren van de lerarenopleiding, staan een herijking van het taakbeleid, investeren in loopbaan- en loonontwikkeling, investeren in een professionele cultuur op school en versterking van het strategisch personeelsbeleid in het plan beschreven.  

Gerelateerd nieuws

  • Doorstroom vmbo-havo en havo-vwo wettelijk geregeld

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim