VO-raad gaat kwaliteit schoolexamens onderzoeken

De VO-raad neemt het initiatief tot een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de schoolexamens en de positie van het programma van toetsing en afsluiting (pta) hierin. Aanleiding is het examenschandaal bij twee vmbo-scholen in Maastricht, waarbij de Inspectie van het Onderwijs de centrale eindexamens van 354 leerlingen ongeldig heeft verklaard, omdat zij niet alle schoolexamens hadden gemaakt.

Ook roept de VO-raad zijn leden op om kritisch te kijken naar hoe de schoolexamens in de eigen school/scholen zijn georganiseerd en of de afspraken die in het pta staan helder en werkbaar zijn en of er voldoende checks and balances zijn.
Omdat het schoolexamen een cruciaal onderdeel is van het eindexamen wil de VO-raad daarnaast een onafhankelijk onderzoek instellen naar de kwaliteit van de schoolexamens en de positie van het pta hierin. Doel hiervan is om waar mogelijk verbetering aan te brengen én te laten zien dat de sector het vertrouwen vanuit de politiek en samenleving van het grootste belang acht.