De komende jaren moeten ook middelbare scholen rekening houden met een snelle daling van het aantal leerlingen. Een landelijke daling die in het schooljaar 2017-2018 is ingezet met zo’n 10.000 leerlingen minder dan vorig jaar, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Een zogenaamde longread, een uitgave van de PO-Raad, VO-raad en het ministerie van OCW, zet de belangrijkste lessen die het primair onderwijs rondom leerlingendaling heeft geleerd op een rij.

De longread beschrijft de achtergronden van leerlingendaling, de huidige stand van zaken rond krimp en de gevolgen daarvan voor scholen en regio’s, inclusief cijfers en oorzaken. Ook zijn er praktijkverhalen uit het po te lezen en worden de mogelijke oplossingen in kaart gebracht.

Vmbo
In de longread staat vermeld dat vooral het vmbo het zwaar te verduren krijgt. Op dit moment volgen nog zo’n 215.000 leerlingen onderwijs op de bovenbouw van het vmbo; in 2020 daalt dat aantal naar 192.000 leerlingen: een afname van 11 procent binnen drie jaar. Harde klappen vallen met name bij de twee laagste niveaus van het vmbo: de kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg. Het praktijkonderwijs krijgt te maken met een daling van 14 procent over de aankomende vijf jaar. De daling komt voort uit de maatschappelijke druk, waardoor ouders voor hun kinderen eerder voor theoretisch dan praktijkgericht onderwijs kiezen en de populatie meer richting havo en vwo verschuift.
 
Oorzaken en gevolgen
De voornaamste oorzaak van de leerlingendaling is dat de afgelopen tien jaar er elk jaar minder kinderen geboren worden. Daarnaast vertrekken steeds meer jongeren van het platteland naar de Randstad, waardoor middelbare scholen in het buitengebied op zoek moeten naar elementen die het voor jongeren interessant maken om in de regio te blijven.
Scholen met minder leerlingen krijgen minder geld van de overheid, terwijl de lasten per leerling juist hoger worden, omdat de lasten voor bijvoorbeeld materiaal of huisvesting gelijk blijven. Door leerlingendaling zijn er minder leraren nodig, moeten scholen soms sluiten of verdwijnen er afdelingen of profielen.
 
Constructieve oplossingen
Om een compleet onderwijsaanbod in de regio te behouden, slaan sommige scholen de handen ineen om de gevolgen van leerlingendaling op te vangen. Ook is uitruil met andere scholen een mogelijkheid (bijvoorbeeld een vmbo-opleiding die op een van de drie scholen wordt aangeboden) of samenwerking met het bedrijfsleven. Een andere mogelijkheid die beschreven wordt is ‘afstandsonderwijs’. De voorbeelden laten zien dat er geen kant en klare oplossing is voor leerlingendaling waarmee alle schoolbesturen uit Nederland hun voordeel doen. Het zoeken naar een oplossing blijft maatwerk.
 
Op de website leerlingedaling.nl, die al enkele jaren schrijft over krimp in het po en vo, is meer informatie te vinden, zoals ook contactgegevens van accountmanagers van OCW en regionale procesbegeleiders die verder kunnen adviseren voor een oplossing op maat.

Links

Gerelateerd nieuws