De normbedragen voor onderwijsvesting zijn te laag. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij deed in het voorjaar een oproep aan schoolbesturen en gemeenten over hun ervaringen met de normbedragen onderwijshuisvesting. Naar aanleiding van de resultaten en eerdere signalen onderzoekt de VNG nu de mogelijkheden om de normbedragen voor onderwijshuisvesting te variëren en actueel te houden.
 
De resultaten van de oproep van de VNG waren al eind augustus gepubliceerd in Bouwstenen voor sociaal. Uit een Bouwstenen-enquête bleek dat bij de helft van de aanbestedingen voor scholenbouw 20 procent meer financiering nodig is dan vooraf gebudgetteerd. Diverse respondenten geven aan dat de VNG-norm omhoog moet. Een verhoging van 25 à 30 procent wordt meer dan eens genoemd.
 
Omdat de wijzigingen in de systematiek ingewikkeld zijn is invoering ervan pas op zijn vroegst in 2019 mogelijk.

Links

Gerelateerd nieuws

  • VO-raad vraagt OMT-advies over ventilatie

  • E-mailservice ‘Regelingen OCW’ gestopt per 1 augustus 2020

  • Wijzigingen onderzoekskaders inspectie

  • Nieuw wetsvoorstel over onderwijshuisvesting in voorbereiding