De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een advies uitgebracht voor gemeenten over het realiseren van (nood)opvang. Het kabinet heeft de voorzitters van de veiligheidsregio’s verzocht om (nood)opvang aan te bieden aan kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen. Gemeenten organiseren deze noodopvang, ondersteund door de VNG. 

Over deze (nood)opvang
 • Deze opvang is een vorm van opvang voor kinderen waarvan één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep.
 • Dit is opvang zonder extra kosten voor ouders.
 • Uitgangspunt is om het zo eenvoudig mogelijk en verantwoord te regelen, in het belang van het kind en zoveel mogelijk op bestaande (opvang)locaties. Gemeenten worden op dit punt gevraagd een coördinerende en ondersteunende rol te vervullen en dit in goede banen te leiden.
 • Aan gemeenten wordt een meer actieve rol gevraagd bij het realiseren van voldoende 24-uurs opvangplekken en bij het toeleiden van kinderen van ouders (in cruciale beroepsgroepen) die nu geen gebruikmaken van kinderopvang naar locaties voor noodopvang.
 • Uitgangspunt is dat de noodopvang op de kortst mogelijke termijn geregeld wordt, zodat ouders in cruciale beroepen inzetbaar blijven. 

De adviezen van de VNG

 • Werk waar mogelijk samen met andere gemeenten
 • Maak gebruik van bestaande opvanglocaties en beroepskrachten
 • Zorg voor voldoende 24-uurs plekken
 • Zet gekwalificeerde pedagogisch medewerkers in
 • Houd er bij realiseren van voldoende noodopvang rekening mee dat deze opvang veilig en verantwoord is
 • Houd bij het realiseren van voldoende noodopvang rekening met het streven om onderwijs op afstand te bieden

Op de website van VNG  worden deze adviezen nader toegelicht (VNG)
Vragen & Antwoorden advies VNG aan gemeenten over realiseren (nood)opvang (Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid)

Bron: VNG

Gerelateerd nieuws