Vmbo-jongeren zijn mediavaardig, maar weinig bewust bezig met mediagedrag

Vmbo-jongeren zijn technisch en creatief vaardig met media, maar overschatten zichzelf en zijn te weinig bewust met hun mediagedrag bezig. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Dialogic in opdracht van Mediawijzer.net onder vmbo-jongeren (12-16 jaar).

Door het vele gebruik van media heeft een groot deel van de jongeren goede gebruiksvaardigheden en benutten jongeren de kansen die media bieden. Maar als het gaat om onder meer privacy, bronnen controleren, afleiding van schoolwerk of online zoekopdrachten uitvoeren blijkt dat de jongeren meer ondersteuning nodig hebben. Het onderzoek 'Achter de schermen' werd gepresenteerd tijdens de Week van de Mediawijsheid, eind november.

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat media een steeds prominentere plaats innemen in het leven van de jongeren, waardoor ze ook in grotere mate worden blootgesteld aan daarmee gepaard gaande risico’s. De mate waarin die risico’s voorkomen is vaak afhankelijk van bepaalde achtergrondkenmerken, zoals geslacht, leeftijd of het type internetgebruik.

Zo'n 25 procent van de jongeren maakt meer dan tien uur per dag gebruik van hun mobiele telefoon. De jongeren internetten gemiddeld 2,8 uur per dag op de computer en 3,5 uur per dag op de mobiele telefoon. YouTube en WhatsApp/Ping zijn de populairste applicaties onder jongeren. Dit leidt tot veel sociale interactie en zelfs 75 procent van de jongeren heeft wel eens inkomsten gegenereerd door slim mediagebruik. Ze gaan echter op veel fronten niet bewust genoeg met media om. 80 procent van de vmbo-jongeren checkt niet de betrouwbaarheid van gebruikte bronnen. 24 procent is snel afgeleid door divers mediagebruik en 12,5 procent heeft wel eens online gepest. Scholen en ouders kunnen een belangrijk rol spelen in het verbeteren van bewust omgaan met media.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.