Vitaliteitspakket bekendgemaakt

Het Ministerie van Financiën heeft het vitaliteitspakket voor de toekomst bekendgemaakt. Het vitaliteitspakket is nieuw en wordt geleidelijk ingevoerd over de jaren 2012 en 2013. De regeling leidt tot vereenvoudiging van het fiscale stelsel omdat vier fiscale regelingen worden afgeschaft en hiervoor andere regelingen in de plaats komen.

Hieronder worden de fiscale aspecten van het vitaliteitspakket toegelicht. De regeling kent ook niet fiscale aspecten. Deze vallen onder het  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Kort samengevat betreft het de navolgende regelingen. 

Afgeschaft worden:
– De arbeidskorting voor ouderen (2012);
– De doorwerkbonus (2013);
– De spaarloonregeling (2012);
– Levensloopregeling (2012). 

Daarvoor komen in de plaats:
– Vitaliteitssparen (2013);
– Werkbonus voor 61-plussers (2013);
– Extra stimulering scholing (2013).

 

De spaarloonregeling wordt per 1 januari 2012 afgeschaft. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving komt het opgebouwde saldo vrij beschikbaar. Het mag ook blijven staan onder de huidige fiscale condities.

De levensloopregeling wordt per 2012 afgeschaft. De regeling wordt vanaf 2012 nog opengehouden voor deelnemers die op 31 december 2011 een saldo van 3.000 euro of meer op hun levensloopregeling hebben staan. Inleg van bedragen vanaf 2012 is dus alleen mogelijk voor werknemers die op 31 december 2011  3.000 euro of meer hebben gespaard in de levensloopregeling. Vanaf 2012 wordt geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd; tot die tijd opgebouwde rechten op levensloopverlofkorting kunnen worden verzilverd bij opname van het spaartegoed of bij de omzetting van levensloop in vitaliteitssparen.

Deelnemers met minder dan 3.000 euro aan levenslooptegoed, kunnen het tegoed in 2012 of 2013 opnemen voor verlof. Ze kunnen niet meer bijstorten.  Alle deelnemers aan de levensloopregeling kunnen in het jaar 2013 hun levenslooptegoed zonder belastingheffing omzetten in vitaliteitssparen. Bij deelnemers aan levensloop met een tegoed lager dan 3.000 euro die hun tegoed in 2013 niet omzetten wordt het tegoed op 31 december 2013 in één keer belast.

Vanaf 2014 kan het levenslooptegoed ook worden doorgezet naar vitaliteitssparen, maar dan wordt vanaf een bedrag van 20.000 euro belasting geheven.

Het is niet mogelijk om deel te nemen aan zowel de levensloopregeling als aan het vitaliteitssparen. Het is ook niet mogelijk na deelname aan vitaliteitssparen terug te keren naar levensloopregeling.

Het nieuwe vitaliteitssparen vervangt de spaarloonregeling en de levensloopregeling.
Vitaliteitssparen stelt deelnemers in staat fiscaal voordelig te sparen en is toegankelijk voor werknemers, ondernemers (waaronder zzp-ers) en resultaatgenieters. De regeling kent geen opnamedoelen. De stortingen in vitaliteitssparen zijn fiscaal aftrekbaar in box 1 en er wordt pas belasting geheven bij opname van het tegoed. Het opgebouwde, nog niet opgenomen, tegoed in vitaliteitssparen is niet belast in box 3. Het maximale fiscaal gefaciliteerd op te bouwen vermogen bedraagt in totaal 20.000 euro. Er geldt een jaarlijks aftrekbare maximuminleg van 5.000 euro. Opname uit het vitaliteissparen na het bereiken van de 62-jarige leeftijd wordt beperkt tot 10.000 euro per jaar.

De werkbonus van 61-plussers bedraagt 2.350 euro per jaar en is gericht op 61-plussers met een laag inkomen. De werkbonus wordt door de werkgever verwerkt op het loonstrookje en is dus meteen zichtbaar voor de werknemer.

 

Om extra scholing te stimuleren, worden de aftrekmogelijkheden verruimd. De drempel in box 1 voor aftrek van scholingsuitgaven wordt verlaagd naar 250 euro. Dit betekent dat uitgaven voor scholing voortaan vanaf 250 euro aftrekbaar zijn in plaats van vanaf  500 euro.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.