Aan schoolleiders worden hoge eisen gesteld. Het vak vergt veel. Hoe kun je energiek en effectief leidinggeven en leren? Het boek ‘Vitale schoolleider, vitaal schoolteam’ van Ron van der Vlist reikt daarvoor handvatten aan. Met maar één doel: de vitaliteit van de schoolleider verhogen en in het verlengde daarvan die van de teamleden.

Je eigen vitaliteit en die van je team verhogen is geen kleine opgave. Ook het opschuiven van de AOW-gerechtigde leeftijd vraagt om meer bewustwording van de eigen vitaliteit en energie. Hoe kun je optimaal de eindstreep halen? Iedereen kent wel van die dagen waarbij je van het ene naar het andere rent. Van het oplossen van een conflict naar de volgende afspraak. Voor je het weet is de dag weer om en voel je je uitgeblust. De vitaliteit breekt zich op.

De publicatie ‘Vitale schoolleider, vitaal schoolteam’ geeft informatie over tal van onderwerpen rondom het werk als schoolleider, zoals prioriteiten stellen en communicatie met het team, ouders en leerlingen. De grootste verantwoordelijkheid van leiders is – aldus Tony Schwarts in ‘The way we’re working isn’t working’ – het vitaal houden van zichzelf en hun personeel door energie te mobiliseren, door te focussen, te inspireren en regelmatig te vernieuwen. Veranderingen bij jezelf teweegbrengen vraagt om een planmatige aanpak. Van belang is de juiste doelen te stellen, die voor jou zinvol en inspirerend zijn en in verbinding staan met jouw eigen unieke waarden, verankerd in jouw visie op leiderschap en onderwijs. Dit is uiteindelijk ondersteunend voor je hele bereik van autonomie met als kwaliteiten: onafhankelijkheid en zelfbewustzijn. In het tweede deel van het boek wordt de methode VITAAL toegelicht. Hierin worden de volgende zes stappen onderscheiden:

• V = eigen Visie scherp krijgen
• I = je Inspiratiebronnen gebruiken
• T = jezelf een Taak geven
• A = je Agenda trekken
• A = in Actie komen
• L = Leun achterover en reflecteer

Vitaliteit betekent letterlijk: levenskracht. Om deze volledig of zoveel mogelijk te kunnen voelen, moet je aan vier behoeftes voldoen, stelt Van der Vlist. Behoeftes op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied. En als het goed is moeten die vier gebieden ook met elkaar in verbinding staan, geïntegreerd zijn. De auteur beschrijft naast theorie ook praktijkverhalen en geeft een veelheid aan tips. Bij alle behoeftes staat oefeningen beschreven die je individueel of in teamverband kunt doen (bijvoorbeeld ‘waar besteed je de meeste tijd aan’ of ‘hoe ga je om met de briefing aan het begin van de dag’). Het is daarom geen publicatie die je van begin tot eind leest, maar die je kunt gebruiken naar gelang er behoeftes en zaken spelen bij jezelf of in je team, zoals timemanagement, teambuilding, samenwerken of taakverdeling. De schoolleider die een visie heeft op onderwijzen, opvoeden en leiderschap, daarnaar leeft en óók nog op reflecteert, kan zichzelf langdurig vitaal houden. Deze schoolleider weet waar hij of zij voor staat en markeert voor medewerkers het speelveld waarbinnen zij hun werk kunnen doen. Het boek van Van der Vlist kan schoolleiders ondersteunen bij het maken van een programma dat aansluit bij de eigen specifieke leer-en ontwikkelingsbehoeften, en daarmee ook het team en de school als geheel.

Vitale schoolleider, vitaal schoolteam. Effectief en energiek leidinggeven en leren, Ron van der Vlist, LannooCampus, 2013

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd