Vinden van hulpouders wordt steeds moeilijker

Het wordt steeds moeilijk om ouders te vinden voor activiteiten als de begeleiding bij schoolreisjes of het meefietsen naar buitenschoolse activiteiten. Ook is het moeilijker om ouders te motiveren voor de ouder- en medezeggenschapsraad van de school. Dit blijkt uit onderzoek dat DUO Onderwijsonderzoek & Advies in mei uitvoerde onder 500 leerkrachten in het basisonderwijs.

Een ruime meerderheid van de leerkrachten laat weten dat hun school regelmatig ouders inzet voor activiteiten als luizenouder (93 procent), begeleiding van leerlingen bij schoolreisjes (84 procent), ondersteuning bij de organisatie van schoolfeesten (78 procent) en meefietsen naar buitenschoolse activiteiten (71 procent). Twee derde van de leerkrachten geeft aan dat het de afgelopen vijf jaar moeilijker is geworden om ouders te vinden voor dergelijke hand- en-spandiensten. Activiteiten zoals projecten en schoolreisjes gaan daardoor wel eens niet door. Ook vinden scholen dat het in de afgelopen vijf jaar steeds moeilijker is geworden om ouders te interesseren voor een plaats in de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

Goede leerprestaties
De focus van ouders ligt steeds vaker op goede leerprestaties van hun kinderen. Ruim de helft van de leerkrachten geeft aan dat ouders zich intensiever bezighouden met de manier waarop de leerkracht hun kind of kinderen begeleidt naar goede leerprestaties. Dit uit zich in het aanvragen van tussentijdse gesprekken met de leerkracht en het stellen van kritische vragen, persoonlijk of per e-mail. Driekwart van de leerkrachten vindt dat ouders zich naar de school toe steeds meer opstellen als een ‘consument’ die recht heeft op bepaalde prestaties van de school.

Links