Een bijzondere aanpak die op de ene school werkt, is misschien ook nuttig voor de andere. Deze maand in Zo kan het ook!: Het succesvolle project Villa Revius van het Revius Lyceum in Doorn biedt thuiszittende leerlingen de kans om hun school af te maken.

“De gemeente Utrechtse Heuvelrug maakte zich vier jaar geleden zorgen over het aantal thuiszitters”, vertelt Edith van den Brink, conrector havo met taakportefeuille zorg, en sinds 2018 het organisatorisch aanspreekpunt van Villa Revius. “Dit project is begonnen als pilot in een kerk en samen met het Revius Lyceum in Doorn opgezet. In 2017 werd de villa gehuisvest in de voormalige conciërgewoning van de school, voor leerlingen met diverse problematiek. In de villa kunnen leerlingen terecht die het op het Revius Lyceum, ondanks extra begeleiding, niet redden. Op dit moment begeleiden we tien leerlingen van diverse niveaus, die individueel les krijgen. Elk schooljaar keren zo’n tien tot vijftien leerlingen weer terug naar de eigen klas.”

Leonie Matena, die sinds anderhalf jaar de dagelijkse leiding in de villa heeft, vult aan: “Ook wilden we leerlingen ondersteunen waarbij er een kans is dat ze thuis komen te zitten.” Als begeleider Passend onderwijs in dienst van het Revius, is zij de spil tussen ouders, school en hulpverlening. Matena zorgt ervoor dat alles goed reilt en zeilt en dat de leerlingen zich prettig en veilig voelen. Ontspanning is daarbij ook belangrijk, zoals spelletjes doen of een creatieve activiteit, in de tuin werken of koken.

“De eerste twee jaar betaalde de gemeente de kosten voor een zorgbegeleider”, vertelt conrector Van den Brink. “Het Revius knapte de villa op en stelde docenten ter beschikking. Toen de transitiegelden Passend onderwijs niet meer beschikbaar waren, nam het Revius Lyceum de villa in eigen beheer. Het is de eigen keuze van de school om hier geld voor vrij te maken. We betalen het uit een deel van ons budget voor zorg en ondersteuning, en ontvangen nog een toelage per leerling van de gemeente. We kunnen maximaal twintig leerlingen per jaar ondersteunen.” Dit jaar is er voor het eerst ook een leerling van een andere school opgevangen. De gemotiveerde Revius-docenten kiezen er zelf voor om, een à twee uur per week, les te geven in de villa.

De leerlingen mogen maximaal een jaar in de villa blijven. Vaak hebben ze nog een goede binding met hun oorspronkelijke klas. “Ze volgen soms een les met hun eigen klas, gaan in de pauze naar hun vrienden en sporadisch mag een klasgenoot even in de villa komen kijken. Omdat de villa naast de school staat, is de drempel laag”, aldus Matena. De villa is ook helemaal geaccepteerd door de andere leerlingen.

Tijdens de intelligente lockdown was de villa tijdelijk dicht. Matena: ”We hebben de leerlingen toen wel via beeldbellen begeleid. Maar dat ging met name om schoolwerk. We zijn eerder dan de school weer begonnen. Met acht leerlingen in groepjes van vier, op twee dagen.”

Conrector Van den Brink vindt de villa zeker een aanrader voor andere scholen. “In vier jaar tijd zijn er maar twee leerlingen doorverwezen naar ander onderwijs. Ook ouders zijn heel dankbaar. Het is absoluut een aanvulling. Maak wel goede afspraken met de gemeente en een financieel toekomstbestendig plan. Zorg er ook voor dat je zaken goed vastlegt, zoals de maximale tijd die een leerling er kan verblijven. Zolang er thuiszitters zijn, zal de villa hopelijk blijven bestaan. Andere scholen zijn van harte welkom om hier te komen kijken.” _

Ook een bijzondere aanpak op jouw school?

Mail naar communicatie@avs.nl o.v.v. ‘Zo kan het ook’.

Interessant?
Dit artikel stond in Kader, het vakblad voor schoolleiders, dat AVS-leden maandelijks ontvangen. AVS komt op voor de belangen van schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Word ook lid of abonnee, ontvang voortaan iedere maand een kersvers exemplaar in de brievenbus en versterk de positie van schoolleiders.

Gerelateerd nieuws