Vijf miljoen voor leesproblemen

Minister van der Hoeven heeft besloten € 5 miljoen uit te trekken voor een specifieke impuls aan de ondersteuning en begeleiding van leerlingen met ernstige leesproblemen en dyslexie in het funderend onderwijs (po, so en vo). Vanaf januari 2006 moet een ‘masterplan’ zorgen voor een systematische en integrale aanpak binnen scholen en in afstemming met leesklinieken en pedologisch instituten. Doel: uitbreiding, vernieuwing en verdieping van de aanpak.

Alle deskundige instanties worden betrokken: de Landelijke Pedagogische Centra, het Expertisecentrum Nederlands, de Stuurgroep WSNS Plus en de Stuurgroep Kwaliteit van de leerlingenzorg in het VMBO, praktijkonderwijs en LWOO. Daarnaast ook het Platform Dyslexie Nederland, de Pabo’s, de universiteiten en natuurlijk de ouderbelangenverenigingen zoals Balans. De Stuurgroep WSNS+ meldt dat: “Het plan gebaseerd (zal) worden op ondersteuningsvragen en -behoeften van kinderen (en ouders) en leraren in de groepen binnen het funderend onderwijs”.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.