Vijf miljoen extra voor bso

Het kabinet trekt volgend jaar 5 miljoen euro extra uit om nieuwe, creatieve vormen van buitenschoolse opvang te bedenken. Dit jaar was er een aanjaagsubsidie van 6 miljoen beschikbaar, maar dat bedrag bleek te weinig gezien de vele aanvragen die basisscholen en kinderopvangorganisaties hadden ingediend.

Bso moet volgens staatssecretaris Dijksma meer zijn dan een bewaarplek voor jongeren, zo liet ze weten vanaf haar werkbezoek in Zweden eind vorige week. Dijksma bezocht Zweden omdat dat land veel ervaring heeft met buitenschoolse opvang. Het is er normaal dat kinderen vijf dagen per week tijdens kantooruren worden beziggehouden. Bso is er nauw verweven met de school en vindt vaak plaats op hetzelfde terrein. Kinderen kunnen er leren, maar ook sporten, muziek maken of op andere manieren ontspannen. Deze vorm van dagarrangementen staat volgens de staatssecretaris in Nederland nog in de kinderschoenen.

Wachtlijsten
In eerste instantie zijn alle basisscholen vanaf augustus verplicht opvang aan te bieden. Vooral in de Randstad bestaan wachtlijsten voor bso, omdat de opvang goedkoper is geworden, dankzij werkgeversbijdragen, vanwege de economische groei en omdat er in grote steden vaak te weinig uitbreidingslocaties zijn. De aanjaagsubsidie is bedoeld om instellingen te prikkelen om goede ideeën te ontwikkelen die ook makkelijk te kopiëren zijn door anderen. Bijvoorbeeld samenwerken met sportverenigingen, welzijn instellingen of scouting. Deze goede ideeën kunnen zowel de wachtlijsten terugdringen, als de kwaliteit van bso bevorderen. De AVS is van mening dat de wijze waarop de nieuwe wet bso is ingevoerd de oorzaak is van achterblijvende resultaten. Ton Duif, voorzitter AVS: “De mensen die het organiseren moeten dit met slechts een geringe, eenmalige vergoeding doen. Naast de vele taken die schoolleiders al hebben, komt dit erbij.” De AVS is voorstander van hoog kwalitatieve bso, maar vraagt wel geld en tijd om dit te realiseren. Duif: “Nederland kijkt wel graag naar het buitenland, maar wil vervolgens voor een habbekrats één en ander kopiëren. Dat gaat natuurlijk niet goed.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.