Vieze schooltoiletten leiden tot lichamelijke klachten

Onderzoek in opdracht van OCW op circa honderd scholen wijst uit dat bijna driekwart van de schooltoiletten (72 procent) slecht wordt schoongemaakt. Voor de grote steden geldt dat op bijna alle scholen de wc´s onvoldoende schoon zijn. Sommige kinderen mijden daarom toiletbezoek op school, waardoor obstipatie of andere lichamelijke ongemakken ontstaan. Al eerder (in 2002) onderzocht Paul Terpstra, directeur van Stichting Onderzoek Huishoudelijke en Institutionele Technologie (SOHIT) en hoogleraar aan de Wageningen Universiteit, de toilethygiëne in het primair onderwijs. Bij 5 procent van de contactoppervlakken, zoals de wc-bril en de deurklink, werd een besmettinggraad aangetroffen die een infectie zou kunnen veroorzaken. Bij kranen lag dit getal nog hoger (13 procent). Schooltoiletten bleken zelfs viezer dan openbare toiletten op tankstations of op Schiphol. Het gaat zelfs zover dat sommige kinderen op school het toilet proberen te vermijden. Ze houden het liever op tot ze weer thuis zijn. Bij het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven komen vaak kinderen op het spreekuur die daardoor last krijgen van obstipatie of urineweginfecties. Bedplassen kan ook een gevolg zijn. De schoonmaakbudgetten voor scholen zijn vaak onvoldoende en schoonmaakbedrijven doen hun werk niet altijd even grondig. Maar zelfs een goed geurend toilet is geen garantie voor een goede hygiëne, aldus onderzoeker Terpstra. “Een frisse geur wil niet wil zeggen dat er geen bacteriën zijn. Het gaat erom hoe besmet de meest aangeraakte oppervlakken zijn. Sommige schijnbaar schone toiletten zijn viezer dan die waar natte papiertjes op de grond liggen. Pas met bleekwater worden alle bacteriën verwijderd. Maar dat mogen scholen volgens de wet niet gebruiken.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.