Vierde ronde cross-mentoring van start met ruim zestig koppels

Een visitekaartje voor het vak van schoolleider

Op dinsdag 27 september start alweer de vierde ronde van het cross-mentoring programma. Ruim zestig directeuren uit het basisonderwijs trekken dit najaar intensief op met leiders uit het bedrijfsleven. Het programma, waar de AVS initiatiefnemer van is, geeft leiders uit andere sectoren een inkijkje in het onderwijs en andersom. Dat biedt mooie kansen.

Schoolleiderstekort

Naast dat het programma voor cross-mentors veel plezier, (h)erkenning en inspiratie oplevert, vormt het in een tijd waarin Nederland worstelt met een schoolleiderstekort bepaald geen overbodige luxe. Om zij-instroom aan te moedigen kunnen po-scholen sinds 1 september 2022 subsidie aanvragen voor het opleiden en begeleiden van schoolleiders van buiten het onderwijs. Maar hoe maak je leiders uit andere sectoren warm voor dit betekenisvolle vak?

Impact schoolleider

Het primaire doel van het cross-mentoring programma is van elkaar te leren als leiders en samen uitdagingen op het vlak van organisatie en onderwijs aan te pakken. Directeuren van scholen en directeuren uit het bedrijfsleven inspireren elkaar, juist door de verschillende contexten waarin ze werken.Tegelijk legt het programma het belang van kwalitatief en inclusief onderwijs voor de toekomst van ons land bloot. Iets wat in de ontmoetingen die op scholen plaatsvinden bijzonder zichtbaar én tastbaar wordt. Dit en de onmisbare rol van de schoolleider in het realiseren van goed onderwijs, laat veel cross-mentors uit het bedrijfsleven niet onberoerd.

Doe ook mee!

Directeuren uit het basisonderwijs die openstaan voor een cross-mentoring traject met een leider uit het bedrijfsleven kunnen zich opgeven voor de volgende ronde via de website van het programma. Versterk je persoonlijk leiderschap, ontdek waar kansen liggen voor jouw school en laat zien dat het vak basisschooldirecteur het mooiste van de wereld is.

Links