Games en animaties als onderwijsmiddelen, toetsen om teksten te leren, methoden voor begrijpend lezen, het sociale klimaat in de klas en de effectiviteit van onderwijsstelsels. Zes samen werkende teams van universitaire onderzoekers gaan deze onderwerpen in zes afzonderlijke projecten aanpakken. Zij kregen afgelopen februari geld van de Programmaraad voor het Onderwijs onderzoek (PROO), onderdeel van NWO.

In totaal is met de toekenning van het nieuwe onderwijsonderzoek een budget van bijna vier miljoen euro gemoeid. Onder de gehonoreerde onderzoeksprojecten bevindt zich bijvoorbeeld Yes Wii Can: de onderzoekers richten zich op zintuiglijk-motorische aspecten van leren met behulp van animaties op de basisschool. Het project heeft tot doel inzicht te krijgen in de cognitieve processen die ten grondslag liggen aan wiskunde, taal en wetenschappelijke concepten en levert nieuwe perspectieven voor de pedagogische wetenschappen (Erasmus Universiteit Rotterdam). Ook is er een onderzoek naar de ontwikkeling van en effectieve methoden voor de versterking van het begrijpend leren lezen. Weer een ander onderzoek draait om het sociale klimaat en de schoolse context bij de ontwikkeling van sociale competenties van kinderen in de laatste twee jaren van het basisonderwijs. De vraag is hoe het eerste het tweede beïnvloedt.

Meer informatie over de toekenningen: www.nwo.nl/proo

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders