Vier miljoen extra voor verbetering kwaliteit lerarenopleiding

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) stelt voor de komende twee jaar EUR 4 miljoen extra ter beschikking om de kwaliteit van de van lerarenopleidingen te verbeteren.  

Deze extra financiële bijdrage is toegekend aan acht zogenoemde landelijke expertisecentra. In een landelijk expertisecentrum werken instellingen uit het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs samen om inhoudelijke en vakdidactische expertise in een bepaald vak te ontwikkelen en te bundelen en deze expertise aan lerarenopleidingen en scholen aan te bieden. Doel is om de kwaliteit van de lerarenopleidingen te verbeteren. De landelijke expertisecentra zijn drie jaar geleden met ondersteuning van OCW opgericht.

Het extra geld wordt de komende twee jaar ingezet voor onder andere vakken die te maken hebben met een beperkte vraag en /of een gering aanbod aan studenten, zoals Duits of wiskunde. De centra worden bovendien betrokken bij de verdere ontwikkeling en invoering van de kennisbasis voor de lerarenopleidingen. In de kennisbasis is, voor zowel de vakken op de pabo als voor de tweedegraads lerarenopleidingen, vastgelegd wat studenten ten minste moeten kennen om te kunnen afstuderen.

Volgens staatssecretaris Van Bijsterveldt zijn deze landelijke expertisecentra een grote meerwaarde voor de kwaliteit van de lerarenopleidingen sinds de oprichting drie jaar geleden: didactische handboeken zijn na enkele decennia weer up-to-date, er zijn digitale kennisbanken ontwikkeld waar docenten onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en verschillende centra waren betrokken bij het opstellen van de kennisbasis.

“Met deze extra financiële injectie kan de opgebouwde kennis van deze centra duurzaam worden geborgd en dit komt ten goede aan de kwaliteit van de lerarenopleidingen,” aldus de staatssecretaris.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.